Kuriame Lietuvos ateitį

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtos fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1237

„UAB „BOTAVA“ e. komercijos modelio diegimas“

Projekto vertė –  35.041,32 Eur

Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma –  26 280,99 Eur.

 

Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

UAB „BOTAVA“ įregistruota 1998 metais.
Projekto metu bus diegiama el. parduotuvė, kurioje bus galima užsisakyti įmonės teikiamas paslaugas: apsaugos, gaisro pavojaus ir signalizacijos sistemų montavimą ir įrengimą.
Įgyvendinus projektą bus pradėta paslaugų prekyba internetu, dėl ko padidės pardavimų kiekiai ir pajamos, taip sumažinant Covid-19 pasekmes įmonės veiklai.

Projektas pradėtas 2022 m. kovo mėnesį ir planuojamas pabaigti 2022 m. gruodį.

 

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pabaigus projektą bus užtikrintas tiek fizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas. Savitarnos sistema yra svarbi būsimo klientų aptarnavimo detalė. Už projekto ir jo rezultatų tęstinumą bus atsakinga įmonės vadovybė ir įmonės specialistai. ES paramos dėka išaugs įmonės apyvarta ir pelningumas.